Tag: ánh sáng mặt trời

Dự trữ điện năng lượng mặt trời luôn có thể

Hai cách phổ biến để chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện mặt trời là sử dụng pin năng lượng mặt trời hoặc sử dụng tua bin nhiệt như các máy phát điện khác. Thông thường thì các nhà

Những vật liệu cần thiết để làm tấm pin năng lượng mặt trời

Một tế bào năng lượng mặt trời được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn như silic. Để tăng độ dẫn điện của silic, các nhà khoa học đã tiếng hành tạp chất hóa silc bằng cách kết hợp silic