Tag: chất thải phóng xạ

Con người nên chọn nguồn năng lượng mặt trời hay năng lượng hạt nhận cho tương lai?

Trước hết nên xét về ưu điểm của mỗi loại. Ưu điểm của năng lượng hạt nhân Tạo ra một số lượng lớn năng lượng -Là một nguồn năng lượng xanh -Ưu điểm lớn nhất của nguồn năng lượng này