Tag: năng lượng xanh

Nguyên lý làm việc của pin mặt trời

Các pin năng lượng mặt trời có nhiều ứng dụng. Chúng đặc biệt thích hợp cho các vùng mà điện năng trong mạng lưới chưa vươn tới, các vệ tinh quay xung quanh quỹ đạo trái đất, máy tính cầm

Các loại điện mặt trời

Mà hiện nay nhiều nhà khoa học đã phát minh ra nhiêu ứng dụng nhằm có thể khai thác hiệu quả nguồn nang luong mat troi sạch này thay thế cho nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt.

Con người nên chọn nguồn năng lượng mặt trời hay năng lượng hạt nhận cho tương lai?

Trước hết nên xét về ưu điểm của mỗi loại. Ưu điểm của năng lượng hạt nhân Tạo ra một số lượng lớn năng lượng -Là một nguồn năng lượng xanh -Ưu điểm lớn nhất của nguồn năng lượng này