Tag: photon

Những vật liệu cần thiết để làm tấm pin năng lượng mặt trời

Một tế bào năng lượng mặt trời được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn như silic. Để tăng độ dẫn điện của silic, các nhà khoa học đã tiếng hành tạp chất hóa silc bằng cách kết hợp silic