Tag: vệ tinh

Ứng dụng tấm pin năng lượng mặt trời trong công nghệ vũ trụ hiện nay

Hiện tại, các quốc gia vốn có nền công nghệ phát triển đăng chú trọng công nghệ năng lượng mặt trời như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đều đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu của